Omtveit » Surre-Åsne

Surre-Åsne

Folk vil nok sjå på meg som ein veldig strukturera person med kontroll på sakene sine. Og det stemmer. Eg er ein person som held styr på avtaler, tidspunkt, datoar osb. Men eg kan vere veldig surrete og distré óg. Slik alle kan vere.

Eit døme på det er dette; Eg hadde vore på do. Trudde eg. Eg må i alle fall ha dratt ned på rein automatikk, for doen var rein. Stod så å vaska hendane. Og då kom eg plutseleg til å lure på om eg faktisk hadde vore på do. Hm… Eg blei veldig usikker. Så det enda med at eg måtte setja meg ned på doen att, presse litt, for så å finne ut at eg faktisk hadde vore på do. Haha, så måtte eg vaske hendane att og kunne så gå ut frå badet og vera ferdig med mitt! Eg måtte le av meg sjølv då!

Skriv ein kommentar