Omtveit » Du er sterk!

Du er sterk!

Bak skyene er det alltid blå himmel! Etter mørkeret kjem alltid ljoset! Ein må ikkje gje opp sjølv når ting er som tyngst! Ein må halde håpet oppe! Ein må berre ha tolmod nok – så blir ting betre! Det skjer sjeldan eit mirakel over natta, men med jamn jobbing over litt tid, så kan ting endre seg. Ein må vere god mot seg sjølv. Seie gode ting til seg sjølv. Glede seg over dei små tinga. Aktivisere seg sjølv. Og kanskje ha ei lita dose sjølvironi og ikkje ta seg sjølv fullt så høgtideleg. Likevel er det viktig å ta ting alvorleg når det trengst.
Du er sterkare enn du trur!

IMG_1498

(Opprinneleg posta på min instagramprofil 29.10.15)

Skriv ein kommentar